Drzwi zewnętrzne jasne

Firma ABA WIk­tor­czyk ofer­uje sze­roką gamę kolorów drzwi zewnętrznych.

Za pomocą farb o różnych odcieni­ach, można uzyskać drzwi jas­no­brą­zowe, jas­nozielone a nawet białe. Jasne drzwi wejś­ciowe dobrze wyglą­dają w kon­traś­cie z nasy­conym kolorem ścian.

Kolorystyka

Zobacz też:

Drzwi zewnętrzne jasne