Drzwi zewnętrzne kolorystyka

Kolor drzwi zewnętrznych zazwyczaj dobier­any jest tak, aby dobrze kom­ponował się z kom­pletem okien i kolorem ścian.

Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne pokryte kolorowym lakierem, ze względu na wysoką zawartość fil­trów UV, moją pod­wyżs­zoną odporność nieko­rzystne dzi­ałanie warunków atmosferycznych.

Ist­nieje możli­wość wyboru jed­nego z ponad trzystu kolorów z dostęp­nej palety lakierów RAL!

Kolory drzwi zewnętrznych

Zobacz też:

Paleta kolorów

Kolor drzwi zewnętrznych

Kolory RAL

kolorystyka drzwi zewnętrznych