Fab­ryka okien nietypowych

Na rynku ist­nieje wiele rodzai okien niety­powych. Warto się z nimi zapoz­nać, ponieważ ich zas­tosowanie przynosi korzyści.

Okna obro­towe – okrągłe i pros­tokątne. Dobre rozwiązanie przy dużych sze­rokoś­ci­ach skrzydeł.

Okna Royal – bez stałych słupków.

Okna niety­powe

Okna nietypowe