Okna medium

Okna drew­ni­ane w wer­sji Medium 68mm wyko­nane z drewna sos­nowego, kle­jonego trójwarstwowo.

Poza rodza­jem drewna, wyposaże­nie okien drew­ni­anych Medium jest takie samo jak przy wer­sji Elite 68 mm

Okna drew­ni­ane

Okna drewniane Medium