Okna Elite

Okna drew­ni­ane w wer­sji Elite 68mm są kle­jone trójwarst­wowo z drewna maho­niowego (mer­anti). Cztery warstwy farby SIKKENS, dowol­nego koloru z dostęp­nej palety, skutecznie utrzy­mują drewno w dobrym stanie i zabez­pieczają drewno przed rysami.

Okna drew­ni­ane 68mm

Profil 68mm