Okna mod­rzewiowe

Okna z drewna mod­rzewiowego mają ładny, reg­u­larny rysunek usło­je­nia. Mod­rzew to najtr­wal­sze drewno budowlane ze wszys­t­kich gatunków iglastych.

Okna z drewna mod­rzewiowego mają dużą odporność na zaw­ilgoce­nie. Nie ule­gają korozji bio­log­icznej i nie odksz­tał­cają się.

Zobacz też: – Okna z mer­antiOkna dęboweOkna z sosnyOkna świerkoweOkna Majau

Gatunki drewna

Okna modrzewiowe