Okna świerkowe

Okna świerkowe mają śred­nie para­me­try wytrzy­małoś­ciowe, ale są zde­cy­dowanie tańsze.

Okna z drewna świerkowego powinno się robić wyłącznie z gatunku górskiego, który jest bardziej odporny na zaw­ilgoce­nie i korozję bio­log­iczną. Okna z drewna świerkowego zwykle maluje się far­bami kryjącymi.

Zobacz też:

Okna drew­ni­ane

Okna świerkowe