Okna Majau

Majau to drewno dla kone­serów. Drewno pochodzące z wysp Bor­neo charak­teryzuje się gęs­toś­cią min­i­malną 580 kg/​m3 do 850 kg/​3.

Okna z drewna Majau są bardzo odporne na dzi­ałanie wody i innych czyn­ników atmos­fer­ycznych. Majau jest drewnem cenionym przede wszys­tkim za twar­dość i piękny rysunek drewna.

Pro­duku­jemy okna z drewna Majau we wszys­t­kich dostęp­nych wer­s­jach okien.

Zobacz też:

Drew­ni­ane okna

Okna majau