Okna z sosny

Okna drew­ni­ane z sosny swoją pop­u­larność zawdz­ięczają niskiej cenie i dużej dostęp­ności. Drewno z sosny jest sto­sunkowo trwałe i wytrzy­małe, a jed­nocześnie sprężyste i łatwe w obróbce.

Duża zawartość żywicy sprawia, że okna z sosny są odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci.

Zobacz też:

Okna drew­ni­ane

Okna z sosny