Drzwi wewnętrzne kolorystyka

Kolorystyka drzwi wewnętrznych to jeden z najis­tot­niejszych czyn­ników ogól­nego wyglądu wnętrza. Wybier­a­jąc ksz­tałt drzwi wewnętrznych należy kierować się este­tyką ich wyko­na­nia, kolorem oraz funkcjonalnością.

Drzwi klasy­czne zazwyczaj wybier­ane są w kolorach ciepłych. Odwrot­nie jest w przy­padku nowoczes­nych, min­i­mal­isty­cznych aranżacji, gdzie lep­iej sprawdzają się chłodne tonacje.

Kolorystyka drzwi wewnętrznych musi być dobrana tak, aby tworzyła spójną całość ze stylem panu­ją­cym w pomieszczeniu.

Zobacz też: – paleta kolorówgatunki drewna

Drzwi wewnętrzne

Nowoczesne drzwi wewnętrzne