Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne

Pro­duku­jemy drzwi wewnętrzne z drewna litego. Pro­ponu­jemy drzwi ekskluzy­wne, niety­powe, na wymiar oraz drzwi na indy­wid­u­alne zamówienia według pro­jektu przed­staw­ionego przez klienta. Każdy pro­jekt drzwi dostępny w naszym kat­a­logu może być dowol­nie zmody­fikowany wedle uznań klienta. Jesteśmy w stanie wykonać dowolne drew­ni­ane drzwi wewnętrzne o ile jest to możliwe technicznie.

Do pro­dukcji drew­ni­anych drzwi wewnętrznych wyko­rzys­tu­jemy różné gatunki drewna najwyższej jakości m.in. jest to dąb, mer­anti, sosna, świerk, mod­rzew a nawet mahoń.

Kat­a­log drzwi wewnętrznych

Zobacz też:

Drewniane drzwi wewenętrzne