Drzwi wewnętrzne zabytkowe

Wybór zabytkowych drzwi wewnętrznych to ide­alny sposób na pod­kreśle­nie stylu panu­jącego w danym pomieszcze­niu. W kat­a­logu drew­ni­anych drzwi wewnętrznych można znaleźć propozy­cje ele­ganc­kich i szla­chet­nych rozwiązań.

W zależności od zami­arów, firma ABA WIk­tor­czyk jest w stanie dokład­nie odw­zorować drzwi zabytkowe z obrazka/​fotografii lub wykonać nowy pro­jekt. Drzwi na zamówie­nie speł­ni­ają wszys­tkie normy utrzymy­wa­nia ciepła i bez­pieczeństwa tak samo jak przy real­iza­cji drzwi standardowych.

< a href=”/pl/okna-drewniane-drzwi/26/drzwi-zewnetrzne” class=„more”>