Nowoczesne drzwi drewniane

Drzwi drew­ni­ane nowoczesne to zarówno dobry design jak i funkcjon­al­ność ele­men­tów wyposażenia.

Często klienci decy­dują się na dodatkowe wyposaże­nie drzwi wewnętrznych takie jak np. zamki mag­ne­ty­czne, przeszk­le­nia lub niety­powe mod­ele klamek.

Oprócz dodatkowego wyposaże­nia warto zwró­cić uwagę na rysunek drewna i kolor powłoki lakier­niczej. Wykonu­jemy sto­larkę w każdym dostęp­nym na rynku drewnie oraz okleinie nat­u­ral­nej oraz mody­fikowanej. W zależności od potrzeb Klienta.

Kolorystyka

Nowoczesne drzwi wewnętrzne