Drzwi wewnętrzne przykłady

W zależności od kon­strukcji drzwi odróż­nia się drzwi pły­ci­nowe oraz ramowo-​płycinowe.

Przykłady drzwi wewnętrznych można zobaczyć w kat­a­logu. Drzwi w kat­a­logu Wik­tor­czyk są przykład­owymi rozwiąza­ni­ami. Jesteśmy w stanie wypro­dukować dowolne drew­ni­ane drzwi wewnętrzne np. bazu­jąc na dostar­c­zonych pro­jek­tach lub zdjęciach.

Wykonu­jemy niety­powe drzwi wewnętrzne na zamówienie.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne pszykłady