Drzwi wewnętrzne szklane

Drzwi wewnętrzne szk­lane znacznie wyróż­ni­ają się spośród trady­cyjnych drzwi drew­ni­anych. Szkło dodaje walorów este­ty­cznych i pozy­ty­wnie wpływa na wys­trój mieszkania.

Ofer­u­jemy wiele rodza­jów przeszk­lonych drzwi wewnętrznych z naszego kat­a­logu. Oprócz tego, jesteśmy w stanie wypro­dukować dowolne ele­menty szk­lane według dostar­c­zonego projektu.

Szkło i witraże

Zobacz też: Kat­a­log drzwi wewnętrznych

Drzwi wewnętrzne szklane