Ceny drzwi wewnętrznych

Ceny drzwi wewnętrznych pro­dukowanych przez firmę ABA Wik­tor­czyk zależy od wielu czyn­ników. Nie posi­adamy szty­wnego cen­nika, gdyż każde zlece­nie trak­tu­jemy indy­wid­u­al­nie, uwzględ­ni­a­jąc uwagi i potrzeby naszych Klien­tów. Mimo to robimy wszys­tko, co w naszej mocy, by ceny drzwi wewnętrznych dostęp­nych w naszej ofer­cie były atrak­cyjne dla sze­rok­iego grona odbior­ców. Jako doświad­c­zony pro­du­cent dokładamy również wszel­kich starań, aby wszys­tkie nasze pro­dukty odz­naczały się najwyższą możliwą jakością.

Najważniejszymi czyn­nikami wpły­wa­ją­cymi na ostate­czną cenę drew­ni­anych drzwi wewnętrznych są:

• typ kon­strukcji (drzwi przyl­gowe, drzwi bezprzyl­gowe),
• rodzaj drewna użytego do ich pro­dukcji,
• rodzaj użytej powłoki lakier­niczej,
• wyko­rzys­tanie dodatków typu szkło orna­men­towe, witraże, rzeź­bi­enia itp.,
• mon­taż niety­powych klamek.

Najważniejsze jest dla nas zad­owole­nie Klien­tów, dlat­ego każdego dnia dokładamy wszel­kich starań, aby jakość dostęp­nych w naszej ofer­cie pro­duk­tów utrzymy­wała się na niezmi­en­nie wysokim poziomie. Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszych usług.

Przykład­owe mod­ele drzwi

Cena dla Ciebie! Zapytaj!

Dane kontaktowe

ABA Wiktorczyk Sp. z o.o.
43-211 Czarków, ul. Boczna 5
tel. /fax +48 32 448 45 12
tel. kom.: 0 509 339 743
e-mail: biuro@wiktorczyk.com.pl
POLEN

Dowóz Wir liefern in ganz Europa

Wycena

Wycenę najlepiej wykonać na pod­stawie Zestaw­ienia sto­larki z pro­jektu budowlanego.

Wyślij pro­jekt do wyceny

Czas real­iza­cji

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie, ter­min real­iza­cji jest każ­do­ra­zowo określany przy zamówieniu.