Drzwi ramowo-​płycinowe

Drzwi ramowo-​płycinowe dzięki swo­jej uni­w­er­sal­ności cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią wśród wszys­t­kich rodzai drzwi wewnętrznych.

Wygląd drzwi ramowo-​płycinowych wyko­nanych z drewna maho­niowego jest pon­ad­cza­sowy. Drzwi są kle­jone warst­wowo i mal­owane far­bami wod­nymi firmy SIKKENS. Powierzch­nia jest wzmoc­niona lakierem poli­ure­tanowym odpornym na zarysowania.

Typy kon­strukcji drzwi wewnętrznych

Drzwi ramowo-płycinowe