Drzwi wewnętrzne płycinowe

W drzwiach pły­ci­nowych rama z litego drewna jest przedzielona poprzeczką na dwie części. Całe drzwi składają się z kilku ele­men­tów. Do ramy mon­tuje się deski, kasetony i kawałki sklejki .

Dzięki reg­u­lowanej ościeżnicy ist­nieje możli­wość dopa­sowa­nia jej do grubości muru. Drzwi wewnętrzne pły­ci­nowe mogą być wyko­nane jako bezprzylgowe.

Typy kon­strukcji drzwi wewnętrznych

Konstrukcja bezprzylgowa