Drzwi zewnętrzne modrzew

Mod­rzew jest najlep­szym i najtr­wal­szym drewnem budowlanym spośród gatunków iglastych.

Ładny i reg­u­larny rysunek usło­je­nia pozy­ty­wnie wpływa na este­tykę drew­ni­anych drzwi zewnętrznych.

Drzwi zewnętrzne z drewna mod­rzewiowego nie ule­gają korozji bio­log­icznej i nie odksz­tał­cają się. Z wiekiem ich twar­dość wzrasta – tzw. kamienienie.

Ceny drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne modrzew