Drzwi zewnętrzne świerk

Drzwi zewnętrzne ze świerku można kupić za atrak­cyjnie niskie ceny.

Drewno świerka jest miękkie i posi­ada śred­nie para­me­try wytrzy­małoś­ciowe. Posi­ada gorsze właś­ci­wości tech­niczne niż [sosna](/pl/okna-drewniane-drzwi/44/drewno-1)Drewno sos­nowe”), ale za to jest tańsze.

Drzwi zewnętrzne ze świerku ze względu na śred­nie właś­ci­wości maluje się far­bami kryjącymi.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych