Drzwi zewnętrzne sosna

Drewno sos­nowe ma duże znacze­nie w prze­myśle drzewnym, budown­ictwie i meblarst­wie, ze względu na łat­wość w obróbce, sprężys­tość i dobrą wytrzy­małość mechaniczną.

Sos­nowe drzwi zewnętrzne są dostępne w atrak­cyjnych cenach.

Drewno sos­nowe jest jasne, dzięki czemu bez prob­lemu można nałożyć na nie dowolny kolor lakieru.

Kolorystyka

Drzwi zewnętrzne sosna