Drzwi zewnętrzne Majau

Ten gatunek drewna cechuje się bardzo dużą gęs­toś­cią od 580 kg/​m3 do 850 kg/​3. Drzwi zewnętrzne Majau są trwałe i wysoce odporne na czyn­niki zewnętrzne.

Majau to drewno pochodzące głównie z Brunei. W handlu jest nazy­wane umownie mahoniem azjaty­ckim. Drzewa Majau z wyglądu przy­pom­i­nają gigan­ty­czne kolumny ponieważ mogą osiągnąć ponad siedemdziesię­ciometrową wysokość . przy czym korona pojawia się tylko na szczy­cie drzewa i osiąga niewielką rozpię­tość zaled­wie dwóch metrów.

Drzwi zewnętrzne z drewna Majau oprócz trwałości są cenione przez kone­serów za piękny rysunek drewna.

Drzwi zewnętrzne z unika­towego drewna

Drzwi zewnętrzne Majau