Drzwi zewnętrzne – lite drew­ni­ane. Wypro­dukowane z litego drewna kle­jonego warst­wowo. Dostępne w grubości 68 mm i 78 mm.

Stan­dar­d­owo drzwi drew­ni­ane lite wykonu­jemy z drewna sos­nowego, mod­rzewiowego i Mer­anti. Pozostałe gatunki dostępne na zapytanie.

Lite drewno

Drzwi zewnętrzne lite