Drzwi zewnętrzne witraż

Szkło deko­ra­cyjne w postaci witrażu wyko­nanego z kawałków kolorowego szkła pięknie zdo­bią drew­ni­ane drzwi zewnętrzne.

Ołowiane ramki osad­zone między żelazne sztaby tworzą kon­tury rysunku utwor­zonego z kolorowych kawałków szkła.

Szyby deko­ra­cyjne

Szkło dekoracyjne