Drzwi zewnętrzne przeszklone

Każde drzwi w ofer­cie ABA Wik­tor­czyk mogą zostać wyposażone w szkło orna­men­towe, refleksyjne, piaskowane lub witraż. Wszys­tkie z tych dodatków pozy­ty­wnie wpły­wają na wygląd drzwi zewnętrznych, doda­jąc kun­sz­townych szczegółów, a także pozwalają na doświ­etle­nie pomieszczenia. Drzwi fron­towe z przeszk­le­ni­ami nadają domowi unikalnego charak­teru, cieszą oczy domown­ików i zwracają uwagę gości. Przeszk­le­nia wyko­nane ze szkła anty­wła­man­iowego, wraz z odpowied­nimi oku­ci­ami oraz ele­men­tami anty­wyważe­niowymi, mogą również wpłynąć na zwięk­sze­nie bez­pieczeństwa domu, pełniąc rolę podobną do wiz­jera – pozwalają na zaob­ser­wowanie, kto zna­j­duje się po drugiej stronie drzwi.

ABA Wik­tor­czyk pode­jmie się wyko­na­nia drzwi zewnętrznych z każdym rodza­jem przeszk­leń. Zamówisz u nas drzwi z przeszk­le­niem bocznym, dwoma przeszk­le­ni­ami bocznymi oraz naświ­et­lami górnymi prostymi lub łukowymi. Zapraszamy do kon­taktu w celu ustal­e­nia szczegółów zlecenia.

Szkło i witraże

Drzwi przeszklone