Drzwi zewnętrzne postarzane

W celu uzyska­nia efektu postarzenia drewna, uży­wamy tech­niki patynowania.

Drzwi zewnętrzne postarzane nabier­ają wyjątkowego charak­teru i stają się bardziej klimatyczne.

Ole­jowanie i patynowanie

Drzwi zewnętrzne postarzane