Drzwi wewnętrzne olejowane

Ole­jowanie drzwi wewnętrznych to metoda kon­serwacji. Olej przenika przez drewno utwardza­jąc i kon­ser­wu­jąc jego powierzch­nię. Olej nie zasklepia porów drewna pozwala­jąc mu odd­y­chać. Jest to ważné szczegól­nie w pomieszczeni­ach gdzie wilgoć powi­etrza jest podwyższona.

Mimo iż ole­jowanie drzwi jest najs­tarszą metodą kon­serwacji, dopiero od niedawna dzięki postępowi tech­nicznemu z dziedziny tech­nik lakier­niczych ole­jowanie drzwi staje się coraz bardziej popularne.

Ole­jowanie uwydat­nia słoje i rysunek drewna spraw­ia­jąc, że kolor drzwi jest bardziej inten­sy­wny, zachowu­jąc przy tym swój nat­u­ralny wygląd. Satynowy połysk nadaje szla­chet­ności drew­ni­anej powierzchni.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi i okna Wiktorczyk